รถยนต์สตาร์ทไม่ติด หรือสตาร์ทติดยาก การตรวจเช็ค

รถยนต์สตาร์ทไม่ติด ก่อนอื่นลองบีบแตรและให้เปิดไฟหน้าดูก่อน ถ้าเสียงแตรไม่ดังหรือไฟหน้าหรี่ ให้ตรวจสอบดูที่ขั้วแบตเตอรี่ว่าสายไฟต่อไว้เรียบร้อยหรือไม่ มีขี้เกลือขาวๆจับขั้วแบตเตอรี่หรือไม่ ถ้ามีขี้เกลือจับอยู่ให้เทน้ำร้อนราดแบตเตอรี่ หรือถูขี้เกลือขาวออกให้หมด และตรวจดูปริมาณน้ำยาในแบตเตอรี่ว่ามีพอหรือไม่ ถ้ามีระดับต่ำกว่าขีด ให้เติมน้ำกลั่นให้ได้ระดับพอดี หรือหาแบตเตอรี่มาพ่วงเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ แต่ถ้าแตรดังเป็นปกติ และโคมไฟสว่าง สาเหตุการขัดข้องอาจมาจาก สวิทช์มอเตอร์สตาร์ทเสียหรือตัวมอเตอร์สตาร์ทเสียเอง ให้ตรวจสอบง่ายๆ

รถยนต์สตาร์ทไม่ติด

ถ้าโคมไฟหน้าไม่หรี่ลงเมื่อกดสวิทช์สตาร์เครื่อง ก็หมายความว่าไม่มีไฟเข้าไปในวงจรสตาร์ท เป็นอันรู้ได้ว่าข้อขัดข้องอยู่ที่ส่วนประกอบอื่นๆ ของมอเตอร์สตาร์ท เช่น สวิทช์สตาร์ท รีเลสตาร์ท สายไฟสตาร์ท ฯลฯ ในกรณีเช่นนี้ ขอให้ตรวจสอบดูที่ตรงขั้วต่อสายไฟเข้ามอเตอร์สตาร์ทก่อนถ้าพบว่าหลวมก็ขันให้แน่น และลองสตาร์ทเครื่องดูใหม่ ถ้าเครื่องยนต์ยังไม่หมุนจงพยายามหมุนมอเตอร์สตาร์ท

ตรวจดูแสงของโคมไฟหน้าด้วยตัวเองโดยไม่มีผู้ช่วยดู เพียงแค่หันรถไปให้ไฟส่องไปยังรั้วหรือต้นไม้ที่อยู่ใกล้ แม้จะเป็นเวลากลางวันก็สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแสงไฟที่สะเทือนกลับมาได้ ถ้าเฟื่องขัยมอเตอร์สตาร์ทขบแน่นติดกับรังเกียร์ โคมไฟหน้าจะหรี่หรือมืดไปเลย เมื่อกดสวิทช์สตาร์ท ในกรณีนี้ เป็นได้เลยเฟื่องขับมอเตอร์สตารท์ขบแน่นกับฟันเฟื่องที่รังเกียรนั้นเอง